Tuttagaj kaj duontagaj ekskursoj

Dum la kongreso vi havas eblecon ne nur konatiĝi kun esperantistoj de la tuta mondo, sed ankaŭ viziti diversajn gravajn lokojn apud la kongresejo. Ĉu vi iam vizitis marĉon, la muzeon de malvarma milito, partoprenis en boatado kaj kajakado? Jen perfekta ŝanco al vi. Legu pli pri la ekskursoj sube:

Mallonga priskribo de ekskursoj

  1. Apudmara terrando - tuttaga ekskurso
  2. Kurŝa terlango - tuttaga ekskurso
  3. Promenado tra marĉo - duontaga ekskurso
  4. Promenado kaj Kajakado en Šventoji - tuttaga ekskurso
  5. Boatado kaj la muzeo de la malvarma milito - tuttaga ekskurso

1. APUDMARA TERRANDO

Tuttaga ekskurso

Unue laŭ apudmaraj vojoj ni atingos kornon de Ventė, kie ni vizitos unu el la plej malnovaj ornitologiaj stacioj en Eŭropo. Korno de Ventė – duoninsulo ĉe orienta marbordo de Kurŝa laguno (maro). Ĝia longeco estas 5,5 km, plej granda larĝeco 2,2 km. Sur pinto de la duoninsulo kruckavaliroj estis konstruintaj Vitenburgan kastelon. Nun sur la pinto ekde 1863 j. funkcias lumturo. Tra korno Ventė pasas migrada vojo de birdoj, pro tio en 1925 j. tie ĉi estas fondita ornitologia stacio, muzeo kaj centro por vizitantoj. Surloka ornitologo konatigos nin kun la sekretoj de ringado kaj migrado de etaj vojaĝantoj – birdoj, rakontos interesajn kaj neanteditajn historiojn.

Mansvinginte al Kurŝa maro ĉe malnova lumturo, ni daŭrigos la ekskurson al Litovia Venecio – vilaĝo Mingė, kies ĉefan straton anstataŭigas rivero Minija, kaj najbaroj por gasti unu ĉe la alia navigas per ŝipetoj. Navigos ankaŭ ni.... ĝis insulo Rusnė, sur kiu situas ununura en Litovio la Minora sur la insulo en la plej granda Litovia rivero Nemunas urbeto Rusnė. Ni promenos tra urbeto kun ĉiĉerono, gustumos eksterordinaran pladon de la insulo – fiŝsupon, vizitos centron por vizitantoj de regiona parko de Nemunas delto. Tie ni konatiĝos kun naturo de delto kaj eksterordinara pejzaĝo. Finante la vojaĝon ni trapasos konatiĝan padon sur la plej granda en la regiono altmarĉo Aukštumala. Fine de ĝi ni grimpos al je 3 m alta fondita rigardplaceto (belvedero) de kie malfermiĝos eksterordinare bela mistera panoramo de marĉoj.

2. KURŜA TERLANGO

Tuttaga ekskurso

Kurŝa terlango estas unu el la plej mirindaj lokoj de Litovio, de unu flanko lavata de Baltia maro, de la alia – Kurŝa laguno (maro). Ĉi tie eblas admiri unikajn orajn dunojn, blovatajn de vento, malnovaj bienoj de fiŝkaptistoj kaj majesta pajzaĝo. Pro ekskluziva faŭno kaj floro, unika pejzaĝo Kurŝa terlango estas enskribita en la liston de monda heredaĵo de UNESCO. Kurŝa terlango – 98 km longa kaj 0,4–4 km vasta duoninsulo de sablaj dunoj, parte superkreskitajn de arbaro, eksterordina kreaĵo de homo kaj naturo. Parto de la terlango apartenas al Ruslando.

Trapasinte per pramo markolon, unue ni venos al Juodkrantė (nigra bordo).Ekde malnovaj tempoj la loĝloko famiĝas ne nur kiel vilaĝeto de fiŝkaptistoj, sed ankaŭ kiel oazo por ripozo por homoj, sopirantaj pri trankvilo. Ĉi tie abundas malnovaj ripozvilaoj kaj somerdomoj. Ni vizitos unikan galerion de ventoflagoj (ventomontriloj), konatiĝos kun historio de ventoflagoj, specifa por apudmara terrando. Ventoflagoj aperis en 1844 j., kiam estis enkondukita nova sistemo de markado por fiŝistaj ŝipoj. Apude ni trovos ankaŭ per arboj superkreskintan dunon, nomatan Monto de sorĉistinoj. Laŭ legendo iam sur tiu ĉi monto festenojn aranĝis sorĉistinoj kaj diabloj. Promenante laŭ konatiĝa pado, ni admiros de famaj majstroj lignoĉizitajn skulptaĵojn, kiuj portretas herooj de malnovaj litovaj fabeloj kaj legendoj. Poste ni vizitos koloniojn de kormoranoj kaj la grizaj cikonioj. Atinginte naturan rezervejon de Nagliai, ni promenos laŭ konatiĝa pado tra Mortaj dunoj, tiel nomatajn ĉar iam sub si ili entombigis, t. e. estis kovritaj per sablo, kelkajn vilaĝojn.

Ĝuinte nepriskribeble belajn naturajn pajzaĝojn kaj tagmanĝinte ni veturos al la plej granda loĝloko de la terlango – Nida. Ĉi tie ni vidos etnografian bienon de fiŝkaptisto, galerion de sukceno, dometon de Thomas Mann, luteranan preĝojon, konstruitan en 1888 j. Apude situas etnografia tombejo, eksterordinara per tio, ke anstataŭ kutimajn tombejajn ŝtonojn tombojn oni markis per specialaj monumentoj de malgranda arkitekturo (krikštai). En fino de la vojaĝo vin atendas miraklo de Kurša terlanga naturo – duno Parnidžio. Al ĝi serpentumas konatiĝa pado. Sur la duno Parnidžio en 1995 j. aperis sunhorloĝo–kalendaro, dediĉita por mencii restarigon de Sendependeco.

3. Promenado tra marĉo (Sietuvos kūlgrinda)

Duontaga ekskurso

Ĉu Vi ŝatus elprovi ĵemajtan „ĝakuzon“? Tio estas vado tra marĉo en kiu estas kaŝita per ŝtonoj pavimita pado.

Kūlgrinda signifas per ŝtonoj pavimitan vojon („kūlis“ en ĵemajta dialekto -ŝtono), gvidata tra marĉo. Por ĵemajtoj tiutipaj vojoj estis garantio or ĝisvivi – „kūlgrindojn“ ili uzis por fuĝi de kruckavalirojn. La sekretajn lokojn ili bone gardis. Tiujn kaŝvojon fondis litovaj gentoj (kurŝoj kaj ĵemajtoj) dum milito kun krucistoj kaj glavistoj en la 13-14a jarcentoj. Irante al tiu ĉi ekskurso rekomendindas havi ŝortojn kaj t-ĉemizojn (pli bone naĝkostumon), ĉar necesos vadi tra vojo, kiu kaŝiĝas en akvo... 😊 Ankaŭ kunportu bantukon, ĉar post promeno antaŭvidita naĝado en artefarita lago...

4. Promenado kaj Kajakado en Šventoji

Tuttaga ekskurso

Kajakoj en rivero de Šventoji

La promenado okazos ĉe la rivero (!) Šventoji, kiu iras de la landlimo de Litovio kaj Latvio al la maro, ĵuste kie situas… nia kongresejo! La promenado daŭros ~9 km, poste ni revenos per kajakoj (~10km), evitante promeni la saman vojon dufoje. Ni manĝos en kajakoj (kutimo dum litovaj kajakadoj), kajakumos al la maro kaj revenos iomete por lasi la kajakoj ĉe la kongresejo. La lokoj en kajakoj estas limigitaj, tamen ĉiuj povas aliĝi al la promenado senpage!

Vidu pli detalan itineron ĉi tie aŭ alklaku la mapon sube.

Se vi volas ĝui la mallongan litovan someron kaj ŝpari multe, tio ĉi estas la opcio por vi!

Plano de la ekskurso

5. Boatado en la nacionala parko de Ĵemaitio kun vizito al la muzeo de la malvarma milito

Tuttaga ekskurso

La lago de Plateliai

La lago de Plateliai estas la plej vasta kaj profunda lago en okcidenta Litovio kaj estas parto de nacionala parko de Ĵemaitio. Ni boatumos kaj rem(eg)os al la alia flanko de la lago (maksimume 3 km) de kie ni promenos (maksimume 3 km) tra arbaro ĝis la malnova sovieta bazeo de raketoj kiu nuntempe estas muzeo de la malvarma milito. Post la vizito en la muzeo, ni revenos boate al Plateliai urbeto, dume ni restos kaj piknikumos en unu de 7 insuloj – la insulo de kastelo.

La muzeo de la malvarma milito